I vinterkriget stred Finland praktiskt taget ensamt utan bundsförvanter, endast vintern och den stora skogen hjälpte försvararen.

Ljusets bärare

På Vinterkrigsföreningens initiativ har påbörjats ett projekt för ett minnesmärke. Projektet avslutas 2017 då själva minnesmärket avtäcks. Skulptören Pekka Kauhanen har skapat minnesmärket Ljusets bärare som är av stål, är 10 meter högt och föreställer skepnaden av en krigare.

Vintekriget.fi

Informationscentret skildrar förutom vinterkrigets politiska och militära händelser även krigets inverkan på landets historia. Centret kommer att utvecklas beträffande innehåll och språkalternativ beroende på centrets ekonomiska situation.

Vinterkrigsföreningen

Vintekrigsföreningen grundades 23.9.2009 och registrerades 10.2.2010. Vinterkriget (1939-40) var i många avseenden ett annorlunda krig än vad Finland tidigare hade upplevt och kom att uppleva efter det.

Aktuellt

Händelser under vinterkriget

Från Viborgska viken till Äyräpää

I början av mars var tyngdpunkten för Röda arméns anfall på centrala Näset vid Vuoksen, Viborgska viken och norr om Ladoga vid Kollaa. Men samtidigt blir läget kritiskt på det nya frontavsnittet vid Viborgska viken.

Finnarna har retirerat i sin helhet från Näset till den dåligt förberedda bakre ställningen. Efter den finns det inga förberedda försvarslinjer. Kommendören för andra armékåren talar redan för att man vid behov borde dra sig rejält bakåt.

Efter att finnarna dragit sig till den bakre ställningen på Västra Näset, hade 7 Divisionen lyckats hålla sina ställningar vid Taipalsaari, men efter svåra förluster. Men samtidigt hade Röda arméns förluster blivit så stora att dess anfall mattades av.

På Viborgska vikens västra strand fick ryssarna den 2 mars ett brohuvud vid Häränpäännniemi. Med ett motanfall lyckades man ändå ta tillbaka udden, men ryssarna började bita sig fast på fastlandet.

Läs hela artikkeln

I samarbete

Vinterkrigsföreningen i SOME